อิสรภาพนั้นมีอยู่ที่ไหน?

เราทุกคนนั้น ต่างก็ถูกจองจำ จะด้วยเหตุผลทางกายภาพหรือด้วยมายาคติ กันทั้งนั้น 

– Werawat Wera

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply