ฝรั่งไม่มีทางเข้าใจสังคมไทยได้ดีกว่าคนไทย จริงหรือ?

ผมตอบ: คนไทยก็ยังอาจไม่เข้าใจตัวเอง

ขยายความ: มีการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเดียวกันในทั่วภูมิภาคของดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ในขณะที่เราเป็นสังคมที่หลากหลายเผ่าพันธุ์ ไปจนถึงเมืองใหม่ที่มีคนอพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากอย่างกรุงเทพ

สิ่งที่เรารับรู้ผ่านรัฐ อาจเป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องแต่งแค่ส่วนเดียวเท่านั้น

อ่านต่อที่.. Matichon