ปัญหาอยู่ ๆ Mac เปิดหน้าเว็บเพจไม่ได้ ทั้งที่เน็ตไม่ได้ล่ม

ใช้ OSX มาสิบปี ถือว่าค่อนข้างนิ่ง ปัญหาน้อย และเพิ่งเคยเจอปัญหาเปิดหน้าเว็บเพจไม่ได้ แต่ Line นี่เด้งตลอด

พยายามแก้อยู่นาน สุดท้ายแก้ง่าย ๆ ด้วยการไปลบ Wifi ออกแบบภาพ แล้วเพิ่มใหม่

Problem Solved

494936080882.png

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply